Intuïtieve Ontwikkeling

Hoe kan ik leren te durven zeggen wat mijn hart mij ingeeft en wat ik voel en ervaar? Mezelf en anderen beter begrijpen? Ruimte maken voor mezelf én voor anderen zonder mijn grenzen te negeren? Leven vanuit mijn hart zonder zelftwijfel en oordeel?

Soms voel je zachte innerlijke duwtjes, die je aansporen te durven luisteren naar de stem van je hart, je intuïtie. Maar je hebt afgeleerd om deze stem te vertrouwen. Gedachten die meteen omhoog komen zijn bijvoorbeeld: Wie ben ik om dit te vinden….? Ik weet niet waar ik het vandaan haal, maar… Als ik zou doen wat mijn hart me ingeeft dan… Laat ik mijn mond maar houden, want anders, diegene zal vast denken…. Ik weet niet hoe ik op een heldere manier kan zeggen wat ik voel dus zwijg ik maar…Ik durf niet zo goed te zeggen wat ik werkelijk denk en voel want…

Herkenbaar?

Hoe beter je naar deze innerlijke signalen leert luisteren en ze herkennen en begrijpen des te vertrouwder word je ermee. Dan gaan ze je helpen, stimuleren en  motiveren, in plaats van frustreren. Het is een soort fitnesstraining voor je intuïtieve kanaal.  Je leert het regelmatig te gebruiken waardoor het sterker wordt. Zo leer je met meer zelfvertrouwen in het leven te staan en opent je hart zich in levensvreugde!

Intuïtieve ontwikkeling vergroot het inzicht in de gebeurtenissen in je dagelijkse leven. Je leert inzien en begrijpen waarom je bepaalde ervaringen steeds weer meemaakt. Het geeft je handvatten om vragen, problemen en uitdagingen aan te pakken. Je gaat de dialoog aan met jezelf en je omgeving op een andere, verfrissende manier. Zo ga je steeds meer leven vanuit je hart.