Familieopstelling 1 op 1

Familieopstelling is een prachtige methode, ontwikkeld door Bert Hellinger en wordt inmiddels in heel Nederland tijdens workshops ingezet om op levensvragen een antwoord te krijgen.

Door middel van een familieopstelling kom je op soms verbluffende wijze in contact met je ‘familieziel’. Of je het wilt of niet, je familie is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt.

Het idee achter doeltreffende werkvorm is dat onze familie en onze voorouders een veel grotere rol in ons leven spelen dan we vaak beseffen.
Jij behoort tot een gezin, Jouw gezin van oorsprong waarin je geboren bent. Dat gezin maakt op zijn beurt deel uit van een familie. Je bent er in opgegroeid of je hebt je gezin, misschien heb je jou familie door omstandigheden nooit of slechts gedeeltelijk gekend. Misschien heb je ook al zelf voor een gezin gekozen: je leeft alleen of met een partner, je hebt al of niet kinderen. We spreken in alle gevallen van een familiesysteem met zijn geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met de dingen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten…

Soms bots je in je leven keer op keer weer op een zelfde thema of probleem waar je maar geen helderheid in krijgt en dat je verhindert voluit te leven.
Een familieopstelling kan op een vaak wonderlijke manier inzicht geven in de onbewuste patronen die daar aan ten grondslag liggen en die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie. Een familieopstelling verbindt je met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun patronen waardoor je zelf beweging kunt brengen in wat vast zit, in wat zich steeds maar herhaalt in je leven. Soms leef je bewust of onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Met een familieopstelling kan een verstrikking losgelaten en de ‘orde van de liefde’ hersteld worden. Dit proces blijkt uiterst effectief en helend.

Je kunt sessies doen met meerdere mensen waarbij er inbrengers zijn en deelnemers/representanten. In mijn praktijk werken we 1 op 1. De representanten zijn de poppetjes die je op de foto ziet. daar verbind jij je mee, je geeft ze hun eigen rol. Verbazingwekkend genoeg, ook omdat de groepsenergie tastbaarder wordt, ga je duidelijk voelen wat er gebeurt als we het systeem in beweging gaan brengen. Het is een erg mooi, verhelderend proces wat je jezelf cadeau doet. Je mag vrij komen van lasten en patronen die niet meer bij je horen.

Een sessie duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.