D-linken

“Linken zijn onzichtbare energetische koorden tussen mensen en andere mensen, voorwerpen, dieren, ideeën, concepten, ziektes, emoties etc”

Je kunt het zien als een soort koord waarmee je bent verbonden. Deze koorden kunnen positief of negatief zijn, maar vaak zit er een negatieve lading op. Een link is zo’n negatief geladen koord. Het beperkt je in je vrijheid en houdt je vast in een bepaald gedrag of patroon. D-linken is het doorknippen en verwijderen van dergelijke linken.

De techniek van D-linken

D-linken is doorknippen en verwijderen van een negatief geladen koord (=link). Tijdens een visualisatie-oefening, een geleide meditatie, gaan we met behulp van een aantal “helpers” kijken waar deze koorden zich bevinden en hoe ze eruit zien, waarna je je met hulp bevrijdt van deze link(en). Dit gebeurt op een energetisch niveau, maar ook op bewust niveau, want je maakt zelf de keuze!

De techniek van D-linken is ontwikkeld door Roy Martina. Deze techniek heeft zich voor ons als therapeut in onze therapie (en in ons eigen dagelijkse leven) ruimschoots bewezen. Het is een mooie, diepgaande en effectieve techniek. Oude linken, oude ballast waardoor jij je niet in vrijheid kunt ontwikkelen, mogen definitief weg!

Waarvan kun je D-linken?

  • Een (overleden) persoon/dier;
  • een voorwerp, zoals juwelen, schilderijen etc.
  • concept, zoals geld of macht
  • emotie, zoals angst of boosheid
  • patroon wat je aangeleerd hebt, bijv. slachtofferrol
  • doel (bijv. “ik moet succesvol zijn”)
  • overtuigingen (bijv. “ik ben dom”)
  • religie, geloofsovertuigingen
  • ziekte, allergie of diagnoses

Wanneer je wil d-linken van een bepaalde persoon of groep, betekent dit niet dat je deze persoon ook letterlijk nooit meer gaat zien. Het houdt wel in dat, wanneer je deze persoon weer ziet, je niet meer beïnvloed hoeft te worden door de patronen die tussen jullie bestonden.

D-linken is een 1 op 1 sessie en duurt ongeveer 1 a 2 uur inclusief gesprek vooraf. In sommige situaties is het raadzaam om het te herhalen.